ปิดเมนู
TH | EN

บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 2 จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
กำลังผลิตไฟฟ้า : 8 MW (DC) / 8 MW (AC)
พื้นที่โครงการ : 108 ไร่
ประเภทของแผ่น PV Module : Polycrystalline
มูลค่าการลงทุน : 500 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ปี 2558 - 2559
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า : เมษายน 2559
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : Feed-in Tariff 5.66 บาท ต่อหน่วย
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี